Saame veur ’t OLS, van droom tot werkelijkheid

OLS 2024 Beekdaelen is het verhaal van een droom als een sprookje. Er was eens een burgemeester die 5 jaar na de fusie van een aantal kerkdorpen tot één grote gemeente droomde over een groter saamhorigheidsgevoel binnen de nieuwe gemeente. Het was in de donkere dagen voor de Kerst dat Nederweert hun opdracht tot organisatie van het OLS teleurgesteld moest teruggeven. Onze burgemeester hoopte binnen zijn gemeente voldoende steun te vinden om de organisatie over te nemen. En daarbij konden nieuwe vormen van samenwerking ontstaan, waardoor het eenheidsgevoel binnen de gemeente zou aansterken.

Die gemeente was Beekdaelen, de burgemeester was Eric Geurts. En hij kreeg onmiddellijk steun van alle 9 schuttersverenigingen binnen de gemeente. Vanaf begin januari werken honderden vrijwilligers kei-en keihard samen om het onmogelijke waar te maken: de organisatie van een OLS binnen een half jaar in plaats van een heel jaar, zoals gebruikelijk. Alles wordt uit de kast getrokken, met subsidiesteun van de provincie en de gemeentes Beekdaelen en Nederweert, onze OLS-hoofdsponsoren Alfa Bier en Hanssen Dranken, de sponsoren van het Kinjer OLS : Rabobank, Toverland en Arriva, en nog veel meer sponsoren; met hulp van de crowdfunding met gulle giften vanuit het publiek; met onze mediapartners L1, Dagblad de Limburger, Hallo Limburg en Zo –Nieuws; allemaal samen steunen ze het OLS. Ze werken samen in het belang van de redding van een belangrijk stuk Limburgs cultureel erfgoed.

ONS DNA 

Het OLS is dit jaar te gast in het groene Beekdaelen. Dankzij een unieke samenwerking van negen schutterijen trakteren wij beide Limburgen op een ouderwets gezellig schuttersfeest. Met de organisatie van d’n Auwwe Limburger spant iedereen in Beekdaelen en tot ver daarbuiten zich tot het uiterste in voor het behoud van ons Cultureel Erfgoed.

DE 9 SCHUTTERIJEN

St. GertrudisAmstenrade
St. MichaelDoenrade
St. Johannes – St.ClemensMerkelbeek
St. Lambertus  – Oirsbeek
St. SebastianusPuth
St. SebastianusSchimmert
St. SebastianusSchinnen
St. JosephSweikhuizen
St. MartinusVaesrade

Voorzitters werkgroepen OLS 2024 Beekdaelen:

Hugo Schaffrath, Inkoop
Levin de Koster, Personeel
Robert Wilms, Horeca
Eddy Gorissen, ICT
Funs Buscher, Terrein & Techniek
Alexandra de la Roy, Kinjer OLS
Quincy Pruijn, Evenementen

DE ORGANISATIE VAN HET OLS2024 BEEKDAELEN

Het OLS is een samenwerking tussen de gemeente Beekdaelen en de organiserende stichting. Er zijn 15 werkgroepen gevormd om op alle benodigde thema´s concrete plannen te maken.

Werkgroepen

 1. Secretariaat
 2. PR & Communicatie
 3. Financiën
 4. Sponsoring
 5. Inkoop
 6. Terrein en Techniek
 7. VVOV
 8. Personeel
 9. Horeca
 10. Evenementen
 11. ICT
 12. Bedrijven Schuttersdag
 13. Kinjer OLS
 14. Heilige Mis
 15. Aankleding Tent en Terrein

Adviesraad

Daarnaast zijn onze 9 schutterijen het natuurlijke draagvlak. Het is belangrijk dat zij meedenken en vanuit de schutterswereld hun input geven bij alle belangrijke bespreekpunten. Vanuit elke schutterij zijn daarom 2 leden afgevaardigd in de adviesraad, die gevraagd en ongevraagd advies geeft. De voorzitters van de schutterijen hebben met elkaar nog een aparte app-groep, zodat in dringende situaties een snelle communicatie en raadpleging mogelijk is.

Stuurgroep

In de stuurgroep zitten de portefeuillehouders (PH) vanuit het bestuur met de voorzitters en secretarissen van de diverse werkgroepen. Deze groep is belangrijk voor de afstemming van de werkzaamheden tussen de verschillende werkgroepen en het afstemmen van de draaiboeken van de diverse evenementen. Zo worden doublures voorkomen en krijgt de samenwerking per thema tussen de werkgroepen een extra stimulans.

HET BESTUUR VAN HET OLS 2024 BEEKDAELEN

Ger Koopmans

Ger Koopmans

Voorzitter & Portefeuillehouder Evenementen
Jolanda Janssen

Jolanda Janssen

Portefeuillehouder PR & Communicatie
Jos Timmermans

Jos Timmermans

Vice-Voorzitter & Portefeuillehouder Terrein en Techniek, KinjerOLS en Evenementen
Gerjan Schijlen

Gerjan Schijlen

Portefeuillehouder Sponsoring
Frank Hamstra

Frank Hamstra

Penningmeester & Portefeuillehouder Financiën, Inkoop & ICT
Zephyr Reijnen

Zephyr Reijnen

Portefeuillehouder Personeel, Horeca en Secretariaat
Rob Roelofs

Rob Roelofs

Secretaris
Jeu Smeets

Jeu Smeets

Portefeuillehouder VVOV en Heilige.Mis